Minör Dizi ve İlgili Minör Kuralı

Her minör dizi bir majör diziye denktir, yani aynı notalardan oluşmaktadır, fakat farklı sırayla dizilmiştir.


Bu kuralın tersi de doğrudur. Her majör dizi de bir minör diziye karşılık gelir. Bir majör dizinin hangi minör dizi ile aynı seslere sahip olduğunu (yani ilgili minörünü) bulmak için bir minör 3'lü (1,5 ses.Bkz. Aralıklar, Armoni 101) aşağı inin. Burada bulduğunuz nota zaten o majör dizinin altıncı derecesi olacaktır. Öyleyse bir majör diziyi altıncı derecesinden başlayarak çalarsak ilgili minörünü çalmış oluruz. Bu durumda TTYTTTY formülünün sırası değiştirilerek minör dizi formülü bulunabilir: Tam Yarım Tam Tam Yarım Tam Tam.

Örneğin sol majörün ilgili minörünü bulmak için bir buçuk ses aşağı inin: Mi notasına ulaşacaksınız.

Tartışma

0 yorumlar